Invitație la voluntariat

Invitație la voluntariat
Cei care doresc să se implice în activitățile noastre o pot face contactându-ne pe adresa de e-mail sau la numerele de telefon redate în secțiunea contact.
Donații
Donații prin bancă sau mandat poștal:
Cont în RON:
RO24RNCB0178141487240001 deschis la BCR Iași.
Donații în bunuri și servicii:
Prin contact direct la adresele și numerele de telefon specificate în secțiunea contact.
Donații prin bancă sau mandat poștal
Sponsorizări
Societăţile comerciale care doresc să sprijine Asociația Familia Tradițională pot încheia contracte de sponsorizare cu organizaţia noastră, beneficiind de facilitățile fiscale prevăzute de lege.
2% din impozitul pe venit
Completează formularul
Prin completarea formularului 230 și depunerea acestuia până pe 25 mai 2016 la Administrația Finanțelor Publice locale. Datele necesare a fi completate sunt:
  • denumire entitate non-profit: Asociația Familia Tradițională;
  • cont bancar (IBAN): RO24RNCB0178141487240001;
  • cod de identificare fiscală: 33159968.
Cei care doresc să depunem noi formularele ni le pot trimite scanate sau prin poștă la adresele de mai jos, până cel târziu pe 15 mai 2016.
Descarcă formularul 200
Descarcă și completează formularul 230
Completează formularul 2%
  • Invitație la voluntariat
  • Donații Donații prin bancă sau mandat poștal
  • Sponsorizări
  • 2% din impozitul pe venit Completează formularul 2%