Asociaţia Familia Tradiţională a lansat pe data de 3 august 2017 proiectul „Tinerii - despre autocunoaştere şi responsabilitate“, care a fost desemnat câştigător al programului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general, organizat de Primăria Municipiului Iaşi.

Proiectul „Tinerii - despre autocunoaştere şi responsabilitate“ se desfăşoară în perioada 3 august - 15 decembrie 2017 şi are ca scop promovarea dezvoltării armonioase (fizice, emoţionale, intelectuale şi sociale) şi a stării de bine a tinerilor prin conştientizarea principalilor factori care influenţează negativ perioada adolescenţei.

Obiectivele proiectului au în vedere crearea unor activităţi de informare cu privire la dezvoltarea tânărului în perioada adolescenţei, vizând, pe de o parte, ajutarea tinerilor pentru a se cunoaşte mai bine pe ei înşişi, astfel încât să depăşească mai uşor problemele cu care se confruntă, iar pe de altă parte, sprijinirea profesorilor şi părinţilor pentru a-i înţelege mai bine pe tineri şi modul lor de a acţiona şi a le oferi suportul necesar unei dezvoltări armonioase. 

Grupul ţintă vizat este reprezentat de tinerii din municipiul Iaşi care urmează cursurile liceale, dar şi de profesori şi părinţi ai acestor tineri. Având în vedere că părerile specialiştilor cu privire la vârsta care cuprinde adolescenţa sunt împărţite, cei mai mulţi luând ca reper intervalul 14-18 ani, proiectul se adresează elevilor de liceu cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. Proiectul vizează, de asemenea, profesorii şi părinţii deoarece aceştia joacă un rol decisiv în dezvoltarea armonioasă a tânărului.

Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele:

- Realizarea unei campanii de informare a 1.000 de tineri cu privire la factori care influenţează negativ perioada adolescenţei. În cadrul campaniei se vor aborda următoarele teme: distincţia dintre realitate şi iluzie şi cum ne influenţează cei din jur (familia, prietenii, şcoala, mass-media), percepţia realităţii, relaţiile romantice, consecinţele comportamentului de risc al tânărului (dependeţe, depresii, boli cu transmitere sexuală, sarcini nedorite etc.);

- Desfăşurarea a 4 cursuri pentru profesori cu privire la factori care influenţează negativ perioada adolescenţei;

- Desfăşurarea a 4 cursuri pentru părinţi cu privire la factori care influenţează negativ perioada adolescenţei;

- Organizarea a 5 dezbateri privind problemele sensibile ale adolescenţei: relaţiile romantice, dependenţa de TV şi internet, relaţia cu familia, relaţia cu şcoala, violenţa în şcoli;

- Organizarea de 5 ateliere de discuţii cu specialişti din diverse domenii care ar putea să le răspundă tinerilor la problemele cu care se confruntă (psiholog, specialist în neurologie, medic, consilier premarital). Atelierele vor viza oferirea de răspunsuri la problemele legate de stima de sine, dezvoltarea cerebrală, relaţiile sociale (prietenii, familia, şcoala), relaţiile romantice, stresul şi depresia.

Proiectul „Tinerii - despre autocunoaştere şi responsabilitate“ beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 31.676 lei lei, valoarea totală a proiectului fiind de 41.476 lei.

Contact - Manager proiect „Tinerii - despre autocunoaştere şi responsabilitate”: Sorina Nicoleta Hîngănescu, tel: 0753/472.067